RFID Dyresporing og identifikasjon

De siste årene har det vært kontinuerlige utbrudd av dyreepidemier over hele verden, som kugalskap, munn- og klovsyke, fugleinfluensa, som har ført til alvorlig skade på menneskers helse og liv. Som et resultat legger land over hele verden, spesielt i Europa, stor vekt på det. For dette formål har regjeringer […]