RFID VS Strekkode: Hva er forskjellen? Som er bedre?

Når det kommer til RFID og strekkoder, er de i manges øyne som to brødre med vidt forskjellige personligheter, og de sammenlignes fra tid til annen. Objektivt sett er de to forskjellige teknologier for å oppnå identifikasjon og sporing raskt og nøyaktig. De har forskjellige bruksområder, men noen ganger overlapper de og samarbeider. De […]