Vanlige RFID -standarder og -protokoller du må vite

RFID er en berøringsfri automatisk identifiseringsteknologi, som automatisk identifiserer målobjekter og innhenter relevante data gjennom radiofrekvenssignaler. Fordi RFID-taggen kommuniserer med leseren på en kontaktløs måte, er det en romlig trådløs kanal. Hvis vi ønsker å oppnå sikker, pålitelig og effektiv datakommunikasjon, må RF-tagger og lesere overholde […]