NTAG215 RFID TAGS

504 byteउपलब्ध मेमोरी र विश्वव्यापी अनुकूलताको s। V-Card सम्पर्कहरू वा अधिक मेमोरी चाहिने अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श। पासवर्ड-सुरक्षा र स्क्यान काउन्टर सहित नयाँ Ntag21x सुविधाहरू समर्थित।

    हामी प्रतिज्ञा गर्छौं: तपाईंको जानकारी कडा रूपमा गोप्य राखिनेछ, कृपया भर्न निश्चित हुनुहोस्।