खोज
यो खोज बाकस बन्द गर्नुहोस्।

NTAG215 RFID TAGS

504 byteउपलब्ध मेमोरी र विश्वव्यापी अनुकूलताको s। V-Card सम्पर्कहरू वा अधिक मेमोरी चाहिने अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श। पासवर्ड-सुरक्षा र स्क्यान काउन्टर सहित नयाँ Ntag21x सुविधाहरू समर्थित।