अस्पतालहरूमा 9 साझा अनुप्रयोगहरू RFID

RFID सँग अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा व्यापक आवेदन सम्भावनाहरू छन्। RFID अस्पताल व्यवस्थापन प्रणालीले बिरामीहरू र चिकित्सा कर्मचारीहरू, चिकित्सा संस्थाहरू, चिकित्सा उपकरणहरू, र बिस्तारै सूचना र बुद्धिमत्ताहरू बीचको अन्तरक्रियालाई महसुस गर्न सक्छ। यसबाहेक, RFID ले बिरामी व्यवस्थापन, पहुँच नियन्त्रण, अस्पताल लिनेन लन्ड्री व्यवस्थापन, अस्पताल औषधि व्यवस्थापन, आदिमा पनि ठूलो भूमिका खेल्छ।

एक नि: शुल्क उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस्